27.03.2014. НОВИ ОГЛАС О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ      27.03.2014. НОВИ ОГЛАС О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ      27.03.2014. НОВИ ОГЛАС О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ      27.03.2014. НОВИ ОГЛАС О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ      27.03.2014. НОВИ ОГЛАС О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ      27.03.2014. НОВИ ОГЛАС О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ      27.03.2014. НОВИ ОГЛАС О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ     

Актуелно

Конкурси на више језика
I Конкурс за ИЗВОЗ
Конкурс за доделу краткорочних       кредита за финансирање извоза
II Конкурс за ТОС
Natječaj za dugoročne kredite za       trajna obrtna sredstva
III Конкурс за ИПА
Natječaj za dodjelu kreditnih       sredstava–IPA
Конкурси и сва документација
I Конкурс за ИЗВОЗ
Конкурс за доделу краткорочних       кредита за финансирање извоза
II Конкурс за ТОС
Конкурс за дугорочне кредите за       трајна обртна средства
III Конкурс за ИПА
Конкурс за доделу кредитних       средстава на име предфинансирања       активности у реализацији пројеката       инструмента предприступне помоћи       ЕУ – ИПА
IV Конкурс за пољопривреду - пољопривредна газдинства
IV Koнкурс за пољопривреду -       пољопривредна газдинства
V Конкурс за пољопривреду - правна лица
V Конкурс за пољопривреду -       правна лица
Овлашћени проценитељи
Списак судских вештака -       Пољопривреда
Jавне набавке
Гориво
Позив понуђивачима
Канцеларијски материјал
Позив понуђивачима
Ревизија
Позив понуђивачима
Некретнине
Процедура за продају имовине РФВ
Акта РФВ
Закон о оснивању РФВ
O нама

O нама

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад је основан на основу Закона о развојном фонду Аутономне покрајине Војводине и Закона о привредним друштвима, 11.02.2013. у Новом Саду.

Више...
Конкурси

Конкурси

Тренутно је актуелно пет конкурса.

Више...
Некретнине

Некретнине

Обjављена је процедура за продају имовине и оглас о продаји непокретности путем јавне лицитације.

Више...

Архива

Конкурси
Конкурс за доделу краткорочних       кредита за финансирање извоза
Jавне набавке
Санације објеката
Обавештење о додели уговора
Горивo
Позив понуђивачима
Некретнине
Процедура за продају имовине РФВ
Актa РФВ
Оснивање РФВ
Закон о оснивању РФВ

Вести