Усвојени нови конкурси!                Усвојени нови конкурси!                Усвојени нови конкурси!                Усвојени нови конкурси!                Усвојени нови конкурси!               

Актуелно

Обавештења
25.01.2018.

Дана 25.01.2018. године одржана је 53. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 26 кредитних захтева у укупном износу од 73.457.751,84 рсд.

Правним лицима и предузетницима је одобрено 4 кредита у укупном износу од 13.733.920,00 рсд и то:

- за инвестициона улагања 3 кредита у укупном износу од 8.733.920,00 рсд

- за краткорочно финансирање обртних средстава 1 кредит у износу од 5.000.000,00 рсд

Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 21 кредита у укупном износу од 48.675.831,84 рсд и то:

- за куповину пољопривредног земљишта 6 кредита у укупном износу од 18.008.000,00 рсд

- за инвестициона улагања у пољопривреди 3 кредита у укупном износу од 8.566.000,00 рсд

- за набавку нове механизације 12 кредит у укупном износу од 22.101.831,84 рсд

По конкурсу за краткорочне кредите на име предфинансирања активности у реализацији пројеката суфинансираних од стране ЕУ и билатералних донатора одобрен је 1 кредит у износу од 11.048.000,00 динара.

15.12.2017.

Дана 15.12.2017. године одржана је 52. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 12 кредитних захтева у укупном износу од 47.362.230,00 рсд.

Правним лицима и предузетницима је одобренo 3 кредита у укупном износу од 26.600.000,00 рсд за инвестициона улагања.

Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 9 кредита у укупном износу од 20.762.230,00 рсд и то:

- за куповину пољопривредног земљишта 4 кредита у износу од 16.236.000,00 рсд

- за инвестициона улагања у пољопривреди 1 кредит у укупном износу од 855.200,00 рсд

- за набавку нове пољопривредне механизације 4 кредита у укупном износу од 3.671.030,00 рсд

04.12.2017.

Дана 04.12.2017. године одржана је 51. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 25 кредитних захтева у укупном износу од 44.669.758,96 рсд.

Правним лицима и предузетницима је одобрен 2 кредита у укупном износу од 4.200.000,00 рсд.

- за трајна обртна средства у износу од 3.000.000,00 рсд

- за краткорочно финансирање обртних средства у износу од 1.200.000,00 рсд

Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 23 кредита у укупном износу од 40.469.758,96 рсд и то:

- за куповину пољопривредног земљишта 12 кредит у износу од 29.179.200,00 рсд

- за инвестициона улагања у пољопривреди 1 кредита у укупном износу од 499.000,00 рсд

- за набавку нове пољопривредне механизације 9 кредита у укупном износу од 10.091.558,96 рсд

- за краткорочно финансирање у пољопривреди 1 кредит у износу од 700.000,00 рсд

26.10.2017.

Дана 26.10.2017. године одржана је 50. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 14 кредитних захтева у укупном износу од 42.401.917,44 рсд.

Правним лицима и предузетницима је одобрен 1 кредит за инвестициона улагања у износу од 12.800.000,00 рсд.

Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 13 кредита у укупном износу од 29.601.917,44 рсд и то:

- за куповину пољопривредног земљишта 1 кредит у износу од 1.500.000,00 рсд

- за инвестициона улагања у пољопривреди 3 кредита у укупном износу од 4.232.849,44 рсд

- за набавку нове пољопривредне механизације 9 кредита у укупном износу од 23.869.068,00 рсд

28.09.2017.

Дана 28.09.2017. године одржана је 49. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 8 кредитних захтева у укупном износу од 70.149.222,92 рсд.

Правним лицима и предузетницима је одобрено 2 кредита у укупном износу од 22.226.628,00 рсд и то:

- за трајна обртна средства 1 кредит у износу од 20.000.000,00 рсд

- за инвестициона улагања 1 кредит у укупном износу од 2.226.628,00 рсд

Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 5 кредита у укупном износу од 22.930.000,00 рсд и то:

- за куповину пољопривредног земљишта 2 кредита у укупном износу од 11.440.000,00 рсд

- за инвестициона улагања у пољопривреди 2 кредита у укупном износу од 10.890.000,00 рсд

- за обртна средства у пољопривреди 1 кредит у износу од 600.000,00 рсд

По конкурсу за краткорочне кредите на име предфинансирања активности у реализацији пројеката суфинансираних од стране ЕУ и билатералних донатора одобрен је 1 кредит у износу од 24.992.594,92 динара.

23.08.2017.

Дана 23.08.2017. године одржана је 48. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 18 кредитних захтева у укупном износу од 155.963.936,94 рсд.

Правним лицима и предузетницима је одобрено 10 кредита у укупном износу од 120.444.466,00 рсд и то:

- за трајна обртна средства 4 кредита у износу од 46.482.000,00 рсд

- за инвестициона улагања 5 кредита у укупном износу од 71.972.466,00 рсд

- за обртна средства 1 кредит у износи од 1.990.000,00 рсд

Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 7 кредита у укупном износу од 21.342.000,00 рсд и то:

- за куповину пољопривредног земљишта 3 кредита у укупном износу од 15.100.000,00 рсд

- за инвестициона улагања у пољопривреди 3 кредита у укупном износу од 5.442.000,00 рсд

- за обртна средства у пољопривреди 1 кредит у износу од 800.000,00 рсд

По конкурсу за краткорочне кредите на име предфинансирања активности у реализацији пројеката суфинансираних од стране ЕУ и билатералних донатора одобрен је 1 кредит у износу од 14.177.470,94 динара.

26.06.2017.

Дана 26.06.2017. године одржана је 47. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 17 кредитних захтева у укупном износу од 100.204.960,00 рсд.

Правним лицима и предузетницима је одобрено 10 кредита у укупном износу од 86.446.000,00 рсд и то:

- за трајна обртна средства 6 кредитa у износу од 54.700.000,00 рсд

- за инвестициона улагања 3 кредита у укупном износу од 11.746.000,00 рсд

- за обртна средства 1 кредит у износи од 20.000.000,00 рсд

Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 7 кредита у укупном износу од 13.758.960,00 рсд и то:

- за куповину пољопривредног земљишта 2 кредита у укупном износу од 3.077.600,00 рсд

- за инвестициона улагања у пољопривреди 5 кредита у укупном износу од 10.681.360,00 рсд

26.05.2017.

Дана 26.05.2017. године одржана је 46. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 26 кредитних захтева у укупном износу од 255.302.200,00 рсд.

Правним лицима и предузетницима је одобрено 13 кредита у укупном износу од 221.595.000,00 рсд и то:

- за трајна обртна средства 4 кредит у износу од 30.515.000,00 рсд

- за инвестициона улагања 8 кредита у укупном износу од 171.080.000,00 рсд

- за обртна средства 1 кредит у износи од 20.000.000,00 рсд

Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 13 кредита у укупном износу од 33.707.200,00 рсд и то:

- за куповину пољопривредног земљишта 3 кредита у укупном износу од 9.900.000,00 рсд

- за инвестициона улагања у пољопривреди 9 кредита у укупном износу од 23.207.200,00 рсд

- за обртна средства у пољопривреди 1 кредит у износу од 600.000,00 рсд

25.04.2017.

Дана 25.04.2017. године одржана је 45. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 18 кредитних захтева у укупном износу од 61.590.000,00 рсд.

Правним лицима и предузетницима је одобрено 7 кредита у укупном износу од 19.354.000,00рсд и то:

- за трајна обртна средства 1 кредит у износу од 620.000,00 рсд

- за инвестициона улагања 5 кредита у укупном износу од 14.734.000,00 рсд

- за обртна средства 1 кредит у износи од 4.000.000,00 рсд

Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 11 кредита у укупном износу од 42.236.000,00 рсд и то:

- за куповину пољопривредног земљишта 5 кредита у укупном износу од 28.644.000,00 рсд

- за инвестициона улагања у пољопривреди 6 кредита у укупном износу од 13.592.000,00 рсд

31.03.2017.

Дана 31.03.2017. године одржана је 44. седница Надзорног одбора на којој је одобрено укупно 23 кредитна захтева у укупном износу од 74.311.544,00 рсд

Правним лицима и предузетницима је одобрено 5 кредита у укупном износу од 27.830.000,00 рсд и то:

- за трајна обртна средства 4 кредита у укупном износу од 24.330.000,00 рсд;

- за инвестициона улагања 1 кредит у износу од 3.500.000,00 рсд

Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 18 кредита у укупном износу од 46.481.544,00 рсд и то:

- за куповину пољопривредног земљишта 4 кредита у укупном износу од 12.900.000,00 рсд;

- за инвестициона улагања у пољопривреди 14 кредита у укупном износу од 33.581.544,00 рсд

Конкурси
O нама

O нама

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад је основан на основу Закона о развојном фонду Аутономне покрајине Војводине и Закона о привредним друштвима, 11.02.2013. у Новом Саду.

Више...
Вести

Вести

Одржане презентације
Панчево

19.02.2018. одржана је презентација конкурса Развојног фонда у МЗ Долово у 13 часова.

Бачки Петровац

13.02.2018. одржана је презентација конкурса Развојног фонда у Кулпину у просторијама Дома културе.

Зрењанин

12.02.2018. одржана је презентација конкурса Развојног фонда у МЗ Арадац у 11 часова и у МЗ Елемир у 13 часова

Бачка Топола

МЗ Бачки Соколац, 08.02.2018. године је одржана презентација Развојног фонда са почетком у 13 часова са присутнима из МЗ Бајша и МЗ Пачир

Суботица

МЗ Бајмок, 08.02.2018. године је одржана презентација Развојног фонда са почетком у 11 часова са присутнима из МЗ Таванкут и МЗ Љутово

Оџаци

МЗ Бачки Грачац, 07.02.2018. године је одржана презентација Развојног фонда са почетком у 12 часова са присутнима из МЗ Лалић

Бач

МЗ Бачко Ново Село, 07.02.2018. године је одржана презентација Развојног фонда са почетком у 10 часова

Ковачица

МЗ Црепаја, 06.02.2018. године је одржана презентација Развојног фонда са почетком у 11 часова са присутнима из МЗ Дебељача

МЗ Падина, 06.02.2018. . године је одржана презентација Развојног фонда са почетком у 13 часова са присутнима из МЗ Самош и МЗ Уздин

Кањижа

МЗ Трешњевац, 05.02.2018. године је одржана презентација Развојног фонда са почетком у 11 часова са присутнима из МЗ Тотово Село, МЗ Црна Бара и МЗ Ором

Житиште

02.02.2018. одржана презентација конкурса Развојног фонда у канцеларији за развој прекограничних области

Кикинда

25.01.2018. одржана је презентација конкурса Развојног фонда у просторијама Регионалне привредне коморе

Презентације одржане у 2017. години
Зрењанин

13.12.2017. је одржана презентација Развојног фонда у МЗ Клек са почетком у 10 часова.

13.12.2017. је одржана презентација Развојног фонда у MЗ Ботош са почетком у 12 часова.(Зрењанин)

Пландиште

12.12.2017. је одржана презентација Развојног фонда у Пландишту са почетком у 12 часова.

Инђија

08.12.2017. је одржана презентација Развојног фонда у МЗ Нови Сланкамен са почетком у 17 часова.

Врбас

7.12.2017. је одржана презентација Развојног фонда у МЗ Куцура у 15 часова

Мали Иђош

01.12.2017. је одржана презентација Развојног фонда у МЗ Фекетић са почетком у 18 часова.

Рума

30.11.2017. је одржана презентација конкурса Развојног фонда у организацији пољопривредне стручне службе Рума у 18 часова.

Житиште

29.11.2017. је одржана презентација Развојног фонда у МЗ Међа са почетком у 12 часова.

Сечањ

29.11.2017. су одржане презентације Развојног фонда у МЗ Јаша Томић са почетком у 10 часова И МЗ Крајишник са почетком у 14 часова.

Сомбор

24.11.2017. је одржана презентација конкурса Развојног фонда у Стапару.

07.12.2017. је одржана презентација Развојног фонда у просторијама едукативног центра u 12 часова.

Бела Црква

07.11.2017. је одржана презентација конкурса Развојног фонда у Општини Бела Црква

Житиште

06.11.2017. су одржане презентације конкуса Развојног фонда у МЗ Банатско Карађорђево и Српском Итебеју.

Суботица

11.10.2017.је одржана презентација конкурса Развојног фонда намељених правни лицима и предузетницима у просторијама Регионална развојне агенције Панонрег.

Кикинда

11.10.2017. је одржана презентација конкурса Развојног фонда намењених правним лицима и предузетницима у 18 часова у центру за стручно усавршаваље у Кикинди.

Шид

9.11.2017. су одржане презентације конкуса Развојног фонда у МЗ Кукујевци са почетком у 17 часова (присутни из МЗ Бачинци И МЗ Гибарац) и у МЗ Ердевик, са почетком у 18 часова где су били позвани и МЗ Бингула и МЗ Љуба

10.11.2017. су одржане презентације у СО Шид у 14 часова и у МЗ Адашевци у 17 часова ( позване МЗ Батровци, Вашица и Илинци).

Рума
Заказане презентације
Среда, 21.02.2018.

МЗ Бочар у 13 часова

Четвртак, 22.02.2018.

МЗ Локве у 11 часова

МЗ Јарковац у 13 часова

Петак, 23.02.2018.

МЗ Уљма у 11 часова

МЗ Избиште у 12 часова

Понедељак, 26.02.2018.

Општина Вршац у 11 часова

Уторак, 27.02.2018.

МЗ Јазак у 11 часова

Четвртак, 01.03.2018.

Општина Кула у 11 часова

Некретнине

Некретнине

05.10.2017. Обjављен је оглас о продаји непокретности a 30.10.2017. одржаће се јавна лицитација по терминском плану.

Више...