5.12.2014. Објављен XI Конкурс за краткорочне кредите за реализацију пројеката ЕУ и билатералних донатора      5.12.2014. Објављен XI Конкурс за краткорочне кредите за реализацију пројеката ЕУ и билатералних донатора      5.12.2014. Објављен XI Конкурс за краткорочне кредите за реализацију пројеката ЕУ и билатералних донатора     

Актуелно

Конкурси и сва документација
II Конкурс за ТОС - АПВ
Конкурс за дугорочне кредите за       трајна обртна средства
IV Конкурс за пољопривреду - пољопривредна газдинства
IV Koнкурс за пољопривреду -       пољопривредна газдинства
V Конкурс за пољопривреду - правна лица
V Конкурс за пољопривреду - правна       лица
VI Конкурс за ТОС - РФВ
Конкурс за дугорочне кредите за       трајна обртна средства РФВ
VII Конкурс за ИЗВОЗ
Конкурс за доделу краткорочних       кредита за финансирање извоза
VIII Конкурс за обртна средства
Конкурс за обртна средства
IX Конкурс за куповину пољопривредног земљишта – пољопривредна газдинства
Конкурс за дугорочне кредите за куповину пољопривредног земљишта
X Конкурс за унапређење прехрамбено-прерађивачке производње
Конкурс прехрамбено-прерађивачка производња
XI Конкурс за краткорочне кредите за реализацију пројеката ЕУ и билатералних донатора
Конкурс за доделу краткорочних кредита на име предфинансирања активности у реализацији пројеката суфинансираних од стране Европске уније и билатералних донатора
Конкурси на више језика
II Конкурс за ТОС - АПВ
Natječaj za dugoročne kredite za trajna       obrtna sredstva
IV Конкурс за пољопривреду - пољопривредна газдинства
Natječaj za dodjelu dugoročnih kredita       za poljoprivredu
V Конкурс за пољопривреду - правна лица
Natječaj za dodjelu dugoročnh kredita       za razvoj prehrambeno-prerađivačke       industrije
VI Конкурс за ТОС - РФВ
Súbeh na dlhodobé úvery pre trvalé       obratové prostriedky
VII Конкурс за ИЗВОЗ
Súbeh na pridelenie krátkodobých       úverov na financovanie vývozu
VIII Конкурс за обртна средства
Natječaji za dodjelu kratkoročnih kredita za obrtna sredstva
IX Конкурс за куповину пољопривредног земљишта – пољопривредна газдинства
Súbeh na pridelenie dlhodobých úverov na kúpu poľnohospodárskej pôdy
X Конкурс за унапређење прехрамбено-прерађивачке производње
Súbeh na pridelenie dlhodobých úverov pre zlepšenie potravinársko-spracovateľskej výroby (obstaranie nového zariadenia)
Овлашћени проценитељи
Списак судских вештака -       Пољопривреда
Jавне набавке
Гориво
Позив понуђивачима
Канцеларијски материјал
Позив понуђивачима
Ревизија
Позив понуђивачима
Некретнине
Процедура за продају имовине РФВ
Акта РФВ
Закон о оснивању РФВ
O нама

O нама

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад је основан на основу Закона о развојном фонду Аутономне покрајине Војводине и Закона о привредним друштвима, 11.02.2013. у Новом Саду.

Више...
Конкурси

Конкурси

Тренутно је актуелно девет конкурса.

Више...
Некретнине

Некретнине

Обjављена је процедура за продају имовине и оглас о продаји непокретности путем јавне лицитације.

Више...

Архива

Конкурси
I Конкурс за ИЗВОЗ
Конкурс за доделу краткорочних       кредита за финансирање извоза
III Конкурс за ИПА
Конкурс за доделу кредитних       средстава на име предфинансирања       активности у реализацији пројеката       инструмента предприступне помоћи       ЕУ – ИПА
Конкурси на више језика
I Конкурс за ИЗВОЗ
Конкурс за доделу краткорочних       кредита за финансирање извоза
III Конкурс за ИПА
Natječaj za dodjelu kreditnih       sredstava–IPA
Jавне набавке
Санације објеката
Обавештење о додели уговора
Горивo
Позив понуђивачима
Некретнине
Термински план одржавања јавне       лицитације 19. и 20. маја 2014. године
Актa РФВ
Оснивање РФВ
Закон о оснивању РФВ
Обавештења
Обавештење корисницима кредитних       средстава са поплављених подручја

Вести