22.07.2014. Отворен VI конкурс - Конкурс за доделу дугорочних кредита за трајна обртна средства - РФВ!      22.07.2014. Отворен VII конкурс - Конкурс за доделу краткорочних кредита за финансирање извоза!      Поновљен оглас о продаји непокретности путем јавне лицитације    22.07.2014. Отворен VI конкурс - Конкурс за доделу дугорочних кредита за трајна обртна средства - РФВ!      22.07.2014. Отворен VII конкурс - Конкурс за доделу краткорочних кредита за финансирање извоза!      Поновљен оглас о продаји непокретности путем јавне лицитације   

Актуелно

Конкурси и сва документација
II Конкурс за ТОС - АПВ
Конкурс за дугорочне кредите за       трајна обртна средства
III Конкурс за ИПА
Конкурс за доделу кредитних       средстава на име предфинансирања       активности у реализацији пројеката       инструмента предприступне помоћи       ЕУ – ИПА
IV Конкурс за пољопривреду - пољопривредна газдинства
IV Koнкурс за пољопривреду -       пољопривредна газдинства
V Конкурс за пољопривреду - правна лица
V Конкурс за пољопривреду - правна       лица
VI Конкурс за ТОС - РФВ
Конкурс за дугорочне кредите за       трајна обртна средства РФВ
VII Конкурс за ИЗВОЗ
Конкурс за доделу краткорочних       кредита за финансирање извоза
Конкурси на више језика
II Конкурс за ТОС - АПВ
Natječaj za dugoročne kredite za trajna       obrtna sredstva
III Конкурс за ИПА
Natječaj za dodjelu kreditnih       sredstava–IPA
IV Конкурс за пољопривреду - пољопривредна газдинства
Natječaj za dodjelu dugoročnih kredita       za poljoprivredu
V Конкурс за пољопривреду - правна лица
Natječaj za dodjelu dugoročnh kredita       za razvoj prehrambeno-prerađivačke       industrije
VI Конкурс за ТОС - РФВ
Súbeh na dlhodobé úvery pre trvalé       obratové prostriedky
VII Конкурс за ИЗВОЗ
Súbeh na pridelenie krátkodobých       úverov na financovanie vývozu
Овлашћени проценитељи
Списак судских вештака -       Пољопривреда
Jавне набавке
Гориво
Позив понуђивачима
Канцеларијски материјал
Позив понуђивачима
Ревизија
Позив понуђивачима
Некретнине
Процедура за продају имовине РФВ
Акта РФВ
Закон о оснивању РФВ
Обавештења
Обавештење корисницима кредитних       средстава са поплављених подручја
O нама

O нама

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад је основан на основу Закона о развојном фонду Аутономне покрајине Војводине и Закона о привредним друштвима, 11.02.2013. у Новом Саду.

Више...
Конкурси

Конкурси

Тренутно је актуелно шест конкурса.

Више...
Некретнине

Некретнине

Обjављена је процедура за продају имовине и оглас о продаји непокретности путем јавне лицитације.

Више...

Архива

Конкурси
I Конкурс за ИЗВОЗ
Конкурс за доделу краткорочних       кредита за финансирање извоза
Конкурси на више језика
I Конкурс за ИЗВОЗ
Конкурс за доделу краткорочних       кредита за финансирање извоза
Jавне набавке
Санације објеката
Обавештење о додели уговора
Горивo
Позив понуђивачима
Некретнине
Термински план одржавања јавне       лицитације 19. и 20. маја 2014. године
Актa РФВ
Оснивање РФВ
Закон о оснивању РФВ

Вести