23.3.2015. Термински план одржавања лицитације      23.3.2015. Термински план одржавања лицитације      23.3.2015. Термински план одржавања лицитације     

Актуелно

Конкурси и сва документација
II Конкурс за ТОС - АПВ
Конкурс за дугорочне кредите за       трајна обртна средства
IV Конкурс за пољопривреду - пољопривредна газдинства
IV Koнкурс за пољопривреду -       пољопривредна газдинства
IX Конкурс за куповину пољопривредног земљишта – пољопривредна газдинства
Конкурс за дугорочне кредите за куповину пољопривредног земљишта
XI Конкурс за краткорочне кредите за реализацију пројеката ЕУ и билатералних донатора
Конкурс за доделу краткорочних кредита на име предфинансирања активности у реализацији пројеката суфинансираних од стране Европске уније и билатералних донатора
XII Конкурс за дугорочне кредите за инвестиције
Конкурс за дугорочне кредите за инвестиције
XIII Конкурс за дугорочне кредите за ТОС
Конкурс за дугорочне кредите за ТОС
XIV Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства
Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства
XV Конкурс за краткорочне кредите за извоз
Конкурс за краткорочне кредите за извоз
XVI Конкурс за краткорочне револвинг кредите за пољопривреду
Конкурс за краткорочне револвинг кредите
XVII Конкурс за краткорочне кредите за тов
Конкурс за краткорочне кредите за тов
XVIII Конкурс за краткорочне кредите за подршку инвестиција у пољопривреди суфиннасираних подстицајним средствима АП Војводине
Конкурс за краткорочне кредите за подршку инвестицијама
Конкурси на више језика
II Конкурс за ТОС - АПВ
Natječaj za dugoročne kredite za trajna       obrtna sredstva
IV Конкурс за пољопривреду - пољопривредна газдинства
Natječaj za dodjelu dugoročnih kredita       za poljoprivredu
IX Конкурс за куповину пољопривредног земљишта – пољопривредна газдинства
Súbeh na pridelenie dlhodobých úverov na kúpu poľnohospodárskej pôdy
XII Конкурс за дугорочне кредите за инвестиције
Concurs privind creditele pe termen lung pentru investiţii
XIII Конкурс за дугорочне кредите за ТОС
Concurs privind creditele pe termen lung pentru mijloacele circulante permanente
XIV Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства
Concurs privind creditele pe termen scurt pentru mijloacele circulante
XV Конкурс за краткорочне кредите за извоз
Concurs privind creditele pe termen scurt pentru finanţarea exportului
XVI Конкурс за краткорочне револвинг кредите за пољопривреду
Concurs privind creditele revolving pe termen scurt pentru agricultură
XVII Конкурс за краткорочне кредите за тов
Concurs privind creditele pe termen scurt pentru îngrăşarea animalelor
XVIII Конкурс за краткорочне кредите за подршку инвестиција у пољопривреди суфиннасираних подстицајним средствима АП Војводине
Concurs privind acordarea creditelor pe termen scurt pentru sprijinul realizării activităţilor de investiţii din domeniul agriculturii cofinanţate prin mijloacele de impulsionare ale P.A. Voivodina
Овлашћени проценитељи
Списак судских вештака -       Пољопривреда
Jавне набавке
Гориво
Позив понуђивачима
Канцеларијски материјал
Позив понуђивачима
Ревизија
Позив понуђивачима
Некретнине
Процедура за продају имовине РФВ
Акта РФВ
Закон о оснивању РФВ
Јавни позиви
Јавни позив за проценитеље
O нама

O нама

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад је основан на основу Закона о развојном фонду Аутономне покрајине Војводине и Закона о привредним друштвима, 11.02.2013. у Новом Саду.

Више...
Конкурси

Конкурси

Тренутно је актуелно једанаест конкурса.

Више...
Некретнине

Некретнине

Обjављена је процедура за продају имовине и оглас о продаји непокретности путем јавне лицитације.

Више...

Архива

Конкурси
I Конкурс за ИЗВОЗ
Конкурс за доделу краткорочних       кредита за финансирање извоза
III Конкурс за ИПА
Конкурс за доделу кредитних       средстава на име предфинансирања       активности у реализацији пројеката       инструмента предприступне помоћи       ЕУ – ИПА
V Конкурс за пољопривреду - правна лица
V Конкурс за пољопривреду - правна       лица
VI Конкурс за ТОС - РФВ
Конкурс за дугорочне кредите за       трајна обртна средства РФВ
VII Конкурс за ИЗВОЗ
Конкурс за доделу краткорочних       кредита за финансирање извоза
VIII Конкурс за обртна средства
Конкурс за обртна средства
X Конкурс за унапређење прехрамбено-прерађивачке производње
Конкурс прехрамбено-прерађивачка производња
Конкурси на више језика
I Конкурс за ИЗВОЗ
Конкурс за доделу краткорочних       кредита за финансирање извоза
III Конкурс за ИПА
Natječaj za dodjelu kreditnih       sredstava–IPA
V Конкурс за пољопривреду - правна лица
Natječaj za dodjelu dugoročnh kredita       za razvoj prehrambeno-prerađivačke       industrije
VI Конкурс за ТОС - РФВ
Súbeh na dlhodobé úvery pre trvalé       obratové prostriedky
VII Конкурс за ИЗВОЗ
Súbeh na pridelenie krátkodobých       úverov na financovanie vývozu
VIII Конкурс за обртна средства
Natječaji za dodjelu kratkoročnih kredita za obrtna sredstva
X Конкурс за унапређење прехрамбено-прерађивачке производње
Súbeh na pridelenie dlhodobých úverov pre zlepšenie potravinársko-spracovateľskej výroby (obstaranie nového zariadenia)
Jавне набавке
Санације објеката
Обавештење о додели уговора
Горивo
Позив понуђивачима
Некретнине
Термински план одржавања јавне       лицитације 19. и 20. маја 2014. године
Актa РФВ
Оснивање РФВ
Закон о оснивању РФВ
Обавештења
Обавештење корисницима кредитних       средстава са поплављених подручја

Вести