Конкурсна документација

      
Конкурси и сва документација
XXXI Конкурс за дугорочне кредите за инвестиције
Конкурс за дугорочне кредите за инвестициона улагања
XXXII Конкурс за дугорочне кредите за ТОС
Конкурс за дугорочне кредите за ТОС
XXXIII Конкурс за краткорочне кредите за извоз
Конкурс за краткорочне кредите за извоз
XXXIV Конкурс за краткорочне кредите за реализацију пројеката ЕУ и билатералних донатора
Конкурс за доделу краткорочних кредита на име предфинансирања активности у реализацији пројеката суфинансираних од стране Европске уније и билатералних донатора
XXXV Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства
Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства
XXXVI Конкурс за пољопривреду - пољопривредна газдинства
Koнкурс за пољопривреду -       пољопривредна газдинства
XXXVII Конкурс за куповину пољопривредног земљишта – пољопривредна газдинства
Конкурс за дугорочне кредите за куповину пољопривредног земљишта
XXXVIII Конкурс за краткорочне кредите за тов
Конкурс за краткорочне кредите за тов
XXXIX Конкурс за краткорочне револвинг кредите за пољопривреду
Конкурс за краткорочне револвинг кредите
XL Конкурс за краткорочне кредите за подршку инвестиција у пољопривреди суфиннасираних подстицајним средствима АП Војводине
Конкурс за краткорочне кредите за подршку инвестицијама
XLI Конкурс за веће инвестиционе пројекте
Конкурс за дугорочне кредите за веће инвестиционе пројекте
Конкурси на више језика
XXXI Конкурс за дугорочне кредите за инвестиције
SÚBEH NA DLHODOBÉ ÚVERY NA INVESTIČNÉ VKLADY
XXXII Конкурс за дугорочне кредите за ТОС
SÚBEH NA DLHODOBÉ ÚVERY PRE TRVALÉ OBRATOVÉ PROSTRIEDKY
XXXIII Конкурс за краткорочне кредите за извоз
SÚBEH NA KRÁTKODOBÉ ÚVERY NA FINANCOVANIE VÝVOZU
XXXIV Конкурс за краткорочне кредите за реализацију пројеката ЕУ и билатералних донатора
SÚBEH NA PRIDELENIE KRÁTKODOBÝCH ÚVEROVÝCH PROSTRIEDKOV NA PREDFINANCOVANIE AKTIVÍT V REALIZÁCII PROJEKTOV SPOLUFINANCOVANÝCH EURÓPSKOU ÚNIOU A BILATERÁLNYMI DONÁTORMI
XXXV Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства
SÚBEH NA KRÁTKODOBÉ ÚVERY PRE OBRATOVÉ PROSTRIEDKY
XXXVI Конкурс за пољопривреду - пољопривредна газдинства
SÚBEH NA PRIDELENIE DLHODOBÝCH ÚVEROV PRE PO?NOHOSPODÁRSTVO
XXXVII Конкурс за куповину пољопривредног земљишта – пољопривредна газдинства
SÚBEH NA PRIDELENIE DLHODOBÝCH ÚVEROV NA KÚPU PO?NOHOSPODÁRSKEJ PÔDY
XXXVIII Конкурс за краткорочне кредите за тов
SÚBEH NA KRÁTKODOBÉ ÚVERY NA VÝKRM
XXXIX Конкурс за краткорочне револвинг кредите за пољопривреду
SÚBEH NA PRIDELENIE KRÁTKODOBÝCH REVOLVINGOVÝCH ÚVEROV PRE PO?NOHOSPODÁRSTVO
XL Конкурс за краткорочне кредите за подршку инвестиција у пољопривреди суфиннасираних подстицајним средствима АП Војводине
SÚBEH NA PRIDELENIE KRÁTKODOBÝCH ÚVEROV NA PODNECOVANIE REALIZÁCIE INVESTIČNÝCH AKTIVÍT V OBLASTI POĽNOHOSPODÁRSTVA SPOLUFINANCOVANÝCH PODNETNÝMI PROSTRIEDKAMI AP VOJVODINY
XLI Конкурс за веће инвестиционе пројекте
SÚBEH NA PRIDELENIE DLHODOBÝCH ÚVEROV NA VÄČŠIE INVESTIČNÉ PROJEKTY
Овлашћени проценитељи
Списак судских вештака -       Пољопривреда