Slovenský

      
42. Súbeh na pridelenie dlhodobých úverov na investicné vklady
SÚBEH NA PRIDELENIE DLHODOBÝCH ÚVEROV NA INVESTICNÉ VKLADY
43. Súbeh na dlhodobé úvery na trvalé obratové prostriedky
SÚBEH NA DLHODOBÉ ÚVERY NA TRVALÉ OBRATOVÉ PROSTRIEDKY
44. Súbeh na krátkodobé úvery na obratové prostriedky
SÚBEH NA KRÁTKODOBÉ ÚVERY NA OBRATOVÉ PROSTRIEDKY
45. Súbeh na pridelenie dlhodobých úverov pre polnohospodárstvo
SÚBEH NA PRIDELENIE DLHODOBÝCH ÚVEROV PRE POLNOHOSPODÁRSTVO
46. Súbeh na dlhodobé úvery na kúpu polnohospodárkej pôdy
SÚBEH NA DLHODOBÉ ÚVERY NA KÚPU POLNOHOSPODÁRKEJ PÔDY
47. Súbeh na krátkodobé úvery na trvalé obratové prostriedky v polnohospodárstve
SÚBEH NA KRÁTKODOBÉ ÚVERY NA TRVALÉ OBRATOVÉ PROSTRIEDKY V POLNOHOSPODÁRSTVE
48. Súbeh na pridelenie krátkodobých úverov na predfinanovanie aktivít v uskutocnení projektov spolufinancovaných európskou úniou a bilaterálnymi donátormi
SÚBEH NA PRIDELENIE KRÁTKODOBÝCH ÚVEROV NA PREDFINANOVANIE AKTIVÍT V USKUTOCNENÍ PROJEKTOV SPOLUFINANCOVANÝCH EURÓPSKOU ÚNIOU A BILATERÁLNYMI DONÁTORMI
49. Súbeh na dlhodobé úvery na investicné zariadenie pracovných, podnikatelských a agropriemyselných zón spolufinancovaním s lokálnymi samosprávami
SÚBEH NA DLHODOBÉ ÚVERY NA INVESTICNÉ ZARIADENIE PRACOVNÝCH, PODNIKATELSKÝCH A AGROPRIEMYSELNÝCH ZÓN SPOLUFINANCOVANÍM S LOKÁLNYMI SAMOSPRÁVAMI