Усвојени нови конкурси – повољнији услови кредитирања                Усвојени нови конкурси – повољнији услови кредитирања                Усвојени нови конкурси – повољнији услови кредитирања                Усвојени нови конкурси – повољнији услови кредитирања                Усвојени нови конкурси – повољнији услови кредитирања               

Актуелно

Конкурси и сва документација
XLII Конкурс за дугорочне кредите за инвестициона улагања
Конкурс за дугорочне кредите за инвестициона улагања
XLIII Конкурс за дугорочне кредите за трајна обртна средства
Конкурс за дугорочне кредите за трајна обртна средства
XLIV Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства
Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства
XLV Конкурс за дугорочне кредите за пољопривреду
Конкурс за дугорочне кредите за пољопривреду
XLVI Конкурс за дугорочне кредите за куповину пољопривредног земљишта
Конкурс за дугорочне кредите за куповину пољопривредног земљишта
XLVII Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства у пољопривреди
Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства у пољопривреди
XLVIII Конкурс за доделу краткорочних кредита на име предфинансирања активности у реализацији пројеката суфинансираних од стране европске уније и билатералних донатора
Конкурс за доделу краткорочних кредита на име предфинансирања активности у реализацији пројеката суфинансираних од стране европске уније и билатералних донатора
XLIX Конкурс за дугорочне кредите за инвестиционо опремање радних, пословних и агроиндустријских зона кроз суфинансирање са локалним самоуправама
Конкурс за дугорочне кредите за инвестиционо опремање радних, пословних и агроиндустријских зона кроз суфинансирање са локалним самоуправама
Конкурси на више језика
XLII Конкурс за дугорочне кредите за инвестициона улагања
SÚBEH NA PRIDELENIE DLHODOBÝCH ÚVEROV NA INVESTICNÉ VKLADY
XLIII Конкурс за дугорочне кредите за трајна обртна средства
SÚBEH NA DLHODOBÉ ÚVERY NA TRVALÉ OBRATOVÉ PROSTRIEDKY
XLIV Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства
SÚBEH NA KRÁTKODOBÉ ÚVERY NA OBRATOVÉ PROSTRIEDKY
XLV Конкурс за дугорочне кредите за пољопривреду
SÚBEH NA PRIDELENIE DLHODOBÝCH ÚVEROV PRE POLNOHOSPODÁRSTVO
XLVI Конкурс за дугорочне кредите за куповину пољопривредног земљишта
SÚBEH NA DLHODOBÉ ÚVERY NA KÚPU POLNOHOSPODÁRKEJ PÔDY
XLVII Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства у пољопривреди
SÚBEH NA KRÁTKODOBÉ ÚVERY NA TRVALÉ OBRATOVÉ PROSTRIEDKY V POLNOHOSPODÁRSTVE
XLVIII Конкурс за доделу краткорочних кредита на име предфинансирања активности у реализацији пројеката суфинансираних од стране европске уније и билатералних донатора
SÚBEH NA PRIDELENIE KRÁTKODOBÝCH ÚVEROV NA PREDFINANOVANIE AKTIVÍT V USKUTOCNENÍ PROJEKTOV SPOLUFINANCOVANÝCH EURÓPSKOU ÚNIOU A BILATERÁLNYMI DONÁTORMI
XLIX Конкурс за дугорочне кредите за инвестиционо опремање радних, пословних и агроиндустријских зона кроз суфинансирање са локалним самоуправама
SÚBEH NA DLHODOBÉ ÚVERY NA INVESTICNÉ ZARIADENIE PRACOVNÝCH, PODNIKATELSKÝCH A AGROPRIEMYSELNÝCH ZÓN SPOLUFINANCOVANÍM S LOKÁLNYMI SAMOSPRÁVAMI
Овлашћени проценитељи
Списак судских вештака -       Пољопривреда
Jавне набавке
Гориво
Позив понуђивачима
Канцеларијски материјал
Позив понуђивачима
Ревизија
Позив понуђивачима
Некретнине
Процедура за продају имовине РФВ
Акта РФВ
Закон о оснивању РФВ
Јавни позиви
Јавни позив за проценитеље
O нама

O нама

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад је основан на основу Закона о развојном фонду Аутономне покрајине Војводине и Закона о привредним друштвима, 11.02.2013. у Новом Саду.

Више...
Конкурси

Конкурси

Тренутно је актуелно осам конкурса из 2017. гоодине.

Више...
Некретнине

Некретнине

Обjављена је процедура за продају имовине и оглас о продаји непокретности путем јавне лицитације.

Више...

Архива

Конкурси
I Конкурс за ИЗВОЗ
Конкурс за доделу краткорочних       кредита за финансирање извоза
II Конкурс за ТОС - АПВ
Конкурс за дугорочне кредите за       трајна обртна средства
III Конкурс за ИПА
Конкурс за доделу кредитних       средстава на име предфинансирања       активности у реализацији пројеката       инструмента предприступне помоћи       ЕУ – ИПА
IV Конкурс за пољопривреду - пољопривредна газдинства
IV Koнкурс за пољопривреду -       пољопривредна газдинства
V Конкурс за пољопривреду - правна лица
V Конкурс за пољопривреду - правна       лица
VI Конкурс за ТОС - РФВ
Конкурс за дугорочне кредите за       трајна обртна средства РФВ
VII Конкурс за ИЗВОЗ
Конкурс за доделу краткорочних       кредита за финансирање извоза
VIII Конкурс за обртна средства
Конкурс за обртна средства
IX Конкурс за куповину пољопривредног земљишта – пољопривредна газдинства
Конкурс за дугорочне кредите за куповину пољопривредног земљишта
X Конкурс за унапређење прехрамбено-прерађивачке производње
Конкурс прехрамбено-прерађивачка производња
XI Конкурс за краткорочне кредите за реализацију пројеката ЕУ и билатералних донатора
Конкурс за доделу краткорочних кредита на име предфинансирања активности у реализацији пројеката суфинансираних од стране Европске уније и билатералних донатора
XII Конкурс за дугорочне кредите за инвестиције
Конкурс за дугорочне кредите за инвестиције
XIII Конкурс за дугорочне кредите за ТОС
Конкурс за дугорочне кредите за ТОС
XIV Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства
Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства
XV Конкурс за краткорочне кредите за извоз
Конкурс за краткорочне кредите за извоз
XVI Конкурс за краткорочне револвинг кредите за пољопривреду
Конкурс за краткорочне револвинг кредите
XVII Конкурс за краткорочне кредите за тов
Конкурс за краткорочне кредите за тов
XVIII Конкурс за краткорочне кредите за подршку инвестиција у пољопривреди суфиннасираних подстицајним средствима АП Војводине
Конкурс за краткорочне кредите за подршку инвестицијама
IXX Конкурс за дугорочне кредите за ТОС
Конкурс за дугорочне кредите за ТОС
XX Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства
Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства
XXI Конкурс за дугорочне кредите за инвестиције
Конкурс за дугорочне кредите за инвестициона улагања
XXII Конкурс за дугорочне кредите за ТОС
Конкурс за дугорочне кредите за ТОС
XXIII Конкурс за краткорочне кредите за извоз
Конкурс за краткорочне кредите за извоз
XXIV Конкурс за краткорочне кредите за реализацију пројеката ЕУ и билатералних донатора
Конкурс за доделу краткорочних кредита на име предфинансирања активности у реализацији пројеката суфинансираних од стране Европске уније и билатералних донатора
XXV Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства
Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства
XXVI Конкурс за пољопривреду - пољопривредна газдинства
Koнкурс за пољопривреду -       пољопривредна газдинства
XXVII Конкурс за куповину пољопривредног земљишта – пољопривредна газдинства
Конкурс за дугорочне кредите за куповину пољопривредног земљишта
XXVIII Конкурс за краткорочне кредите за тов
Конкурс за краткорочне кредите за тов
XXIX Конкурс за краткорочне револвинг кредите за пољопривреду
Конкурс за краткорочне револвинг кредите
XXX Конкурс за краткорочне кредите за подршку инвестиција у пољопривреди суфиннасираних подстицајним средствима АП Војводине
Конкурс за краткорочне кредите за подршку инвестицијама
Конкурси на више језика
I Конкурс за ИЗВОЗ
Конкурс за доделу краткорочних       кредита за финансирање извоза
II Конкурс за ТОС - АПВ
Natječaj za dugoročne kredite za trajna       obrtna sredstva
III Конкурс за ИПА
Natječaj za dodjelu kreditnih       sredstava–IPA
IV Конкурс за пољопривреду - пољопривредна газдинства
Natječaj za dodjelu dugoročnih kredita       za poljoprivredu
V Конкурс за пољопривреду - правна лица
Natječaj za dodjelu dugoročnh kredita       za razvoj prehrambeno-prerađivačke       industrije
VI Конкурс за ТОС - РФВ
Súbeh na dlhodobé úvery pre trvalé       obratové prostriedky
VII Конкурс за ИЗВОЗ
Súbeh na pridelenie krátkodobých       úverov na financovanie vývozu
VIII Конкурс за обртна средства
Natječaji za dodjelu kratkoročnih kredita za obrtna sredstva
IX Конкурс за куповину пољопривредног земљишта – пољопривредна газдинства
Súbeh na pridelenie dlhodobých úverov na kúpu poľnohospodárskej pôdy
X Конкурс за унапређење прехрамбено-прерађивачке производње
Súbeh na pridelenie dlhodobých úverov pre zlepšenie potravinársko-spracovateľskej výroby (obstaranie nového zariadenia)
XII Конкурс за дугорочне кредите за инвестиције
Concurs privind creditele pe termen lung pentru investiţii
XIII Конкурс за дугорочне кредите за ТОС
Concurs privind creditele pe termen lung pentru mijloacele circulante permanente
XIV Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства
Concurs privind creditele pe termen scurt pentru mijloacele circulante
XV Конкурс за краткорочне кредите за извоз
Concurs privind creditele pe termen scurt pentru finanţarea exportului
XVI Конкурс за краткорочне револвинг кредите за пољопривреду
Concurs privind creditele revolving pe termen scurt pentru agricultură
XVII Конкурс за краткорочне кредите за тов
Concurs privind creditele pe termen scurt pentru îngrăşarea animalelor
XVIII Конкурс за краткорочне кредите за подршку инвестиција у пољопривреди суфиннасираних подстицајним средствима АП Војводине
Concurs privind acordarea creditelor pe termen scurt pentru sprijinul realizării activităţilor de investiţii din domeniul agriculturii cofinanţate prin mijloacele de impulsionare ale P.A. Voivodina
Jавне набавке
Санације објеката
Обавештење о додели уговора
Горивo
Позив понуђивачима
Некретнине
Термински план одржавања јавне       лицитације 19. и 20. маја 2014. године
Актa РФВ
Оснивање РФВ
Закон о оснивању РФВ
Обавештења
Обавештење корисницима кредитних       средстава са поплављених подручја

Вести