Јавни позив за овлашћене проценитеље                Јавни позив за овлашћене проценитеље                Јавни позив за овлашћене проценитеље                Јавни позив за овлашћене проценитеље                Јавни позив за овлашћене проценитеље               

Актуелно

Обавештења
11.06.2018.

Дана 11.06.2018. године одржана је 57. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 27 кредитна захтева у укупном износу од 107.343.059,00 рсд.

Правним лицима и предузетницима је одобрено 7 кредита у укупном износу од 50.651.000,00 рсд и то:

- за инвестициона улагања 3 кредита у укупном износу од 13.251.000,00 рсд

- за трајна обртна средства 2 кредита у укупном износу од 17.000.000,00 рсд

- за краткорочни кредит за обртна средства у износу од 400.000,00 рсд

- за дугорочни кредит за развој туризма у износу од 20.000.000,00 рсд

Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 20 кредита у укупном износу од 56.692.059,00 рсд и то:

- за куповину пољопривредног земљишта 7 кредита у укупном износу од 16.856.827,00 рсд

- за инвестициона улагања у пољопривреди 9 кредита у укупном износу од 31.665.232,00 рсд

- за набавку нове механизације 3 кредита у укупном износу од 7.270.000,00 рсд

- за дугорочни кредит за развој туризма у износу од 900.000,00 рсд.

10.05.2018.

Дана 10.05.2018. године одржана је 56. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 33 кредитна захтева у укупном износу од 153.722.249,73 рсд.

Правним лицима и предузетницима је одобрено 6 кредита у укупном износу од 64.689.219,35 рсд и то:

- за инвестициона улагања 3 кредита у укупном износу од 26.089.219,35 рсд

- за трајна обртна средства 3 кредита у укупном износу од 38.600.000,00 рсд

Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 27 кредита у укупном износу од 89.033.030,38 рсд и то:

- за куповину пољопривредног земљишта 11 кредита у укупном износу од 35.704.000,00 рсд

- за инвестициона улагања у пољопривреди 10 кредита у укупном износу од 41.826.400,00 рсд

- за набавку нове механизације 4 кредита у укупном износу од 9.702.630,38 рсд

- за обртна средства у пољопривреди 2 кредита у укупном износу од 1.800.000,00 рсд.

30.03.2018.

Дана 30.03.2018. године одржана је 55. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 37 кредитних захтева у укупном износу од 134.539.360,00 рсд.

Правним лицима и предузетницима је одобрено 3 кредита у укупном износу од 63.090.000,00 рсд и то:

- За дугорочне кредите за инвестициона улагања 2 кредита у укупном износу од 13.090.000,00 рсд

- за дугорочне кредите за трајна обртна средства у износу од 50.000.000,00 рсд

Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 34 кредита у укупном износу од 71.449.360,00 рсд и то:

- за куповину пољопривредног земљишта 10 кредита у укупном износу од 30.300.000,00 рсд

- за инвестициона улагања у пољопривреди 8 кредита у укупном износу од 15.830.600,00 рсд

- за набавку нове механизације 12 кредита у укупном износу од 22.518.760,00 рсд

- за краткорочне кредите за обртна средства у пољопривреди 4 кредита у укупном износу од 2.800.000,00 рсд.

27.02.2018.

Дана 27.02.2018. године одржана је 54. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 19 кредитних захтева у укупном износу од 96.329.455,00 рсд.

Правним лицима и предузетницима је одобрено 2 кредита у укупном износу од 53.000.000,00 рсд за дугорочне кредите за трајна обртна средства.

Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 17 кредита у укупном износу од 43.329.455,00 рсд и то:

- за куповину пољопривредног земљишта 9 кредита у укупном износу од 30.232 755,00 рсд

- за инвестициона улагања у пољопривреди 2 кредита у укупном износу од 4.104.000,00 рсд

- за набавку нове механизације 5 кредит у укупном износу од 8.642.700,00 рсд

- за краткорочни кредит за обртна средства у пољопривреди у износу од 350.000,00 рсд.

25.01.2018.

Дана 25.01.2018. године одржана је 53. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 26 кредитних захтева у укупном износу од 73.457.751,84 рсд.

Правним лицима и предузетницима је одобрено 4 кредита у укупном износу од 13.733.920,00 рсд и то:

- за инвестициона улагања 3 кредита у укупном износу од 8.733.920,00 рсд

- за краткорочно финансирање обртних средстава 1 кредит у износу од 5.000.000,00 рсд

Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 21 кредита у укупном износу од 48.675.831,84 рсд и то:

- за куповину пољопривредног земљишта 6 кредита у укупном износу од 18.008.000,00 рсд

- за инвестициона улагања у пољопривреди 3 кредита у укупном износу од 8.566.000,00 рсд

- за набавку нове механизације 12 кредит у укупном износу од 22.101.831,84 рсд

По конкурсу за краткорочне кредите на име предфинансирања активности у реализацији пројеката суфинансираних од стране ЕУ и билатералних донатора одобрен је 1 кредит у износу од 11.048.000,00 динара.

15.12.2017.

Дана 15.12.2017. године одржана је 52. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 12 кредитних захтева у укупном износу од 47.362.230,00 рсд.

Правним лицима и предузетницима је одобренo 3 кредита у укупном износу од 26.600.000,00 рсд за инвестициона улагања.

Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 9 кредита у укупном износу од 20.762.230,00 рсд и то:

- за куповину пољопривредног земљишта 4 кредита у износу од 16.236.000,00 рсд

- за инвестициона улагања у пољопривреди 1 кредит у укупном износу од 855.200,00 рсд

- за набавку нове пољопривредне механизације 4 кредита у укупном износу од 3.671.030,00 рсд

04.12.2017.

Дана 04.12.2017. године одржана је 51. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 25 кредитних захтева у укупном износу од 44.669.758,96 рсд.

Правним лицима и предузетницима је одобрен 2 кредита у укупном износу од 4.200.000,00 рсд.

- за трајна обртна средства у износу од 3.000.000,00 рсд

- за краткорочно финансирање обртних средства у износу од 1.200.000,00 рсд

Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 23 кредита у укупном износу од 40.469.758,96 рсд и то:

- за куповину пољопривредног земљишта 12 кредит у износу од 29.179.200,00 рсд

- за инвестициона улагања у пољопривреди 1 кредита у укупном износу од 499.000,00 рсд

- за набавку нове пољопривредне механизације 9 кредита у укупном износу од 10.091.558,96 рсд

- за краткорочно финансирање у пољопривреди 1 кредит у износу од 700.000,00 рсд

26.10.2017.

Дана 26.10.2017. године одржана је 50. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 14 кредитних захтева у укупном износу од 42.401.917,44 рсд.

Правним лицима и предузетницима је одобрен 1 кредит за инвестициона улагања у износу од 12.800.000,00 рсд.

Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 13 кредита у укупном износу од 29.601.917,44 рсд и то:

- за куповину пољопривредног земљишта 1 кредит у износу од 1.500.000,00 рсд

- за инвестициона улагања у пољопривреди 3 кредита у укупном износу од 4.232.849,44 рсд

- за набавку нове пољопривредне механизације 9 кредита у укупном износу од 23.869.068,00 рсд

28.09.2017.

Дана 28.09.2017. године одржана је 49. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 8 кредитних захтева у укупном износу од 70.149.222,92 рсд.

Правним лицима и предузетницима је одобрено 2 кредита у укупном износу од 22.226.628,00 рсд и то:

- за трајна обртна средства 1 кредит у износу од 20.000.000,00 рсд

- за инвестициона улагања 1 кредит у укупном износу од 2.226.628,00 рсд

Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 5 кредита у укупном износу од 22.930.000,00 рсд и то:

- за куповину пољопривредног земљишта 2 кредита у укупном износу од 11.440.000,00 рсд

- за инвестициона улагања у пољопривреди 2 кредита у укупном износу од 10.890.000,00 рсд

- за обртна средства у пољопривреди 1 кредит у износу од 600.000,00 рсд

По конкурсу за краткорочне кредите на име предфинансирања активности у реализацији пројеката суфинансираних од стране ЕУ и билатералних донатора одобрен је 1 кредит у износу од 24.992.594,92 динара.

23.08.2017.

Дана 23.08.2017. године одржана је 48. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 18 кредитних захтева у укупном износу од 155.963.936,94 рсд.

Правним лицима и предузетницима је одобрено 10 кредита у укупном износу од 120.444.466,00 рсд и то:

- за трајна обртна средства 4 кредита у износу од 46.482.000,00 рсд

- за инвестициона улагања 5 кредита у укупном износу од 71.972.466,00 рсд

- за обртна средства 1 кредит у износи од 1.990.000,00 рсд

Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 7 кредита у укупном износу од 21.342.000,00 рсд и то:

- за куповину пољопривредног земљишта 3 кредита у укупном износу од 15.100.000,00 рсд

- за инвестициона улагања у пољопривреди 3 кредита у укупном износу од 5.442.000,00 рсд

- за обртна средства у пољопривреди 1 кредит у износу од 800.000,00 рсд

По конкурсу за краткорочне кредите на име предфинансирања активности у реализацији пројеката суфинансираних од стране ЕУ и билатералних донатора одобрен је 1 кредит у износу од 14.177.470,94 динара.

26.06.2017.

Дана 26.06.2017. године одржана је 47. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 17 кредитних захтева у укупном износу од 100.204.960,00 рсд.

Правним лицима и предузетницима је одобрено 10 кредита у укупном износу од 86.446.000,00 рсд и то:

- за трајна обртна средства 6 кредитa у износу од 54.700.000,00 рсд

- за инвестициона улагања 3 кредита у укупном износу од 11.746.000,00 рсд

- за обртна средства 1 кредит у износи од 20.000.000,00 рсд

Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 7 кредита у укупном износу од 13.758.960,00 рсд и то:

- за куповину пољопривредног земљишта 2 кредита у укупном износу од 3.077.600,00 рсд

- за инвестициона улагања у пољопривреди 5 кредита у укупном износу од 10.681.360,00 рсд

26.05.2017.

Дана 26.05.2017. године одржана је 46. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 26 кредитних захтева у укупном износу од 255.302.200,00 рсд.

Правним лицима и предузетницима је одобрено 13 кредита у укупном износу од 221.595.000,00 рсд и то:

- за трајна обртна средства 4 кредит у износу од 30.515.000,00 рсд

- за инвестициона улагања 8 кредита у укупном износу од 171.080.000,00 рсд

- за обртна средства 1 кредит у износи од 20.000.000,00 рсд

Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 13 кредита у укупном износу од 33.707.200,00 рсд и то:

- за куповину пољопривредног земљишта 3 кредита у укупном износу од 9.900.000,00 рсд

- за инвестициона улагања у пољопривреди 9 кредита у укупном износу од 23.207.200,00 рсд

- за обртна средства у пољопривреди 1 кредит у износу од 600.000,00 рсд

25.04.2017.

Дана 25.04.2017. године одржана је 45. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 18 кредитних захтева у укупном износу од 61.590.000,00 рсд.

Правним лицима и предузетницима је одобрено 7 кредита у укупном износу од 19.354.000,00рсд и то:

- за трајна обртна средства 1 кредит у износу од 620.000,00 рсд

- за инвестициона улагања 5 кредита у укупном износу од 14.734.000,00 рсд

- за обртна средства 1 кредит у износи од 4.000.000,00 рсд

Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 11 кредита у укупном износу од 42.236.000,00 рсд и то:

- за куповину пољопривредног земљишта 5 кредита у укупном износу од 28.644.000,00 рсд

- за инвестициона улагања у пољопривреди 6 кредита у укупном износу од 13.592.000,00 рсд

31.03.2017.

Дана 31.03.2017. године одржана је 44. седница Надзорног одбора на којој је одобрено укупно 23 кредитна захтева у укупном износу од 74.311.544,00 рсд

Правним лицима и предузетницима је одобрено 5 кредита у укупном износу од 27.830.000,00 рсд и то:

- за трајна обртна средства 4 кредита у укупном износу од 24.330.000,00 рсд;

- за инвестициона улагања 1 кредит у износу од 3.500.000,00 рсд

Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 18 кредита у укупном износу од 46.481.544,00 рсд и то:

- за куповину пољопривредног земљишта 4 кредита у укупном износу од 12.900.000,00 рсд;

- за инвестициона улагања у пољопривреди 14 кредита у укупном износу од 33.581.544,00 рсд

Конкурси
O нама

O нама

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад је основан на основу Закона о развојном фонду Аутономне покрајине Војводине и Закона о привредним друштвима, 11.02.2013. у Новом Саду.

Више...
Вести

Вести

Одржане презентације
Врбас

07.06.2018. одржана је презентација конкурса Развојног фонда у малој сали Општине Врбас.


Врбас, 07.06.2018.

Врбас, 07.06.2018.

Вршац

06.06.2018. одржана је презентација конкурса Развојног фонда у Великој сали Градске куће Вршац.


Вршац, 06.06.2018.

Вршац, 06.06.2018.

Бачка Паланка

10.05.2018. одржана је презентација конкурса Развојног фонда у згради Општине Бачка Паланка


Бачка Паланка, 10.05.2018.

Ириг

27.04.2018. одржана је презентација конкурса Развојног фонда у просторија МЗ Ириг

Бечеј

19.04.2018. одржана је презентација конкурса Развојног фонда у згради општине Бечеј у 10 часова.


Бечеј, 19.04.2018.

Бечеј, 19.04.2018.

Сремска Митровица

18.04.2018. U МЗ Раденковић,је одржана презентација Развојног фонда са почетком у 10 часова.


Сремска Митровица, 18.04.2018.

Сремска Митровица, 18.04.2018.

Сремска Митровица, 18.04.2018.

Панчево

17.04.2018. одржана је презентација конкурса Развојног фонда у просторијама Привредне коморе.


Панчево, 17.04.2018.

Панчево, 17.04.2018.

Панчево, 17.04.2018.

Бачка Топола

12.04.2018. одржана је презентација конкурса Развојног фонда у згради општине Бачка Топола у 11 часова.


Бачка Топола, 12.04.2018.

Бачка Топола, 12.04.2018.

Бач

11.04.2018. одржана је презентација конкурса Развојног фонда у згради општине Бач у 10 часова.


Бач, 11.04.2018.

Бач, 11.04.2018.

Бач, 11.04.2018.

Бач, 11.04.2018.

Ада

27.03.2018. одржана је презентација конкурса Развојног фонда у згради општине Ада у 11 часова.


Ада, 27.03.2018.

Житиште

16.03.2018. одржана је презентација конкурса Развојног фонда у Српском Итебеју у просторијама ЗЗ Мркшићеви салаши.

02.02.2018. одржана презентација конкурса Развојног фонда у канцеларији за развој прекограничних области

Апатин

15.03.2018. одржана је презентација конкурса Развојног фонда у згради општине Апатин у 10 часова.


Апатин, 15.03.2018.

Апатин, 15.03.2018.

Апатин, 15.03.2018.

Апатин, 15.03.2018.

Кула

14.03.2018. одржана је презентација конкурса Развојног фонда у Кули у Великој сали општине.


Кула, 14.03.2018.

Кула, 14.03.2018.

Сремска Митровица

13.03.2018. одржана је презентација конкурса Развојног фонда у МЗ Равње у Дому културе у 16 часова.


МЗ Равње, 13.03.2018.

Нови Сад

09.03.2018. одржана је презентација конкурса Развојног фонда у просторијама Привредне коморе Војводине у организацији Дневник - пољопривредник .


Привредна комора Војводине, 09.03.2018.
Привредна комора Војводине, 09.03.2018.

20.02.2018. Развојни фонд је учествовао на трибини посвећеној финансијама и кредитима на којој је представио своје конкурсе.

Вршац

23.02.2018. одржана је презентација конкурса Развојног фонда у МЗ Уљма у 11 часова.


МЗ Уљам, 23.02.2018.
МЗ Уљам, 23.02.2018.

Сечањ

22.02.2018. одржана је презентација конкурса Развојног фонда у МЗ Јарковац у 13 часова.


МЗ Јарковац, 22.02.2018.
МЗ Јарковац, 22.02.2018.

Алибунар

22.02.2018. одржана је презентација конкурса Развојног фонда у МЗ Локве у 11 часова.


МЗ Локве, 22.02.2018.

Нови Бечеј

21.02.2018. одржана је презентација конкурса Развојног фонда у МЗ Бочар у 13 часова.


МЗ Бочар, 21.02.2018.
МЗ Бочар, 21.02.2018.

Панчево

19.02.2018. одржана је презентација конкурса Развојног фонда у МЗ Долово у 13 часова.


МЗ Долово, 19.02.2018.
МЗ Долово, 19.02.2018.

Бачки Петровац

13.02.2018. одржана је презентација конкурса Развојног фонда у Кулпину у просторијама Дома културе.


МЗ Кулпин, 13.02.2018.
МЗ Кулпин, 13.02.2018.

Зрењанин

12.02.2018. одржана је презентација конкурса Развојног фонда у МЗ Арадац у 11 часова и у МЗ Елемир у 13 часова


МЗ Арадац, 12.02.2018.

Бачка Топола

МЗ Бачки Соколац, 08.02.2018. године је одржана презентација Развојног фонда са почетком у 13 часова са присутнима из МЗ Бајша и МЗ Пачир


МЗ Бачки Соколац, 08.02.2018.
МЗ Бачки Соколац, 08.02.2018. МЗ Бачки Соколац, 08.02.2018.

Суботица

МЗ Бајмок, 08.02.2018. године је одржана презентација Развојног фонда са почетком у 11 часова са присутнима из МЗ Таванкут и МЗ Љутово


МЗ Бајмок, 08.02.2018.

МЗ Бајмок, 08.02.2018.

Оџаци

МЗ Бачки Грачац, 07.02.2018. године је одржана презентација Развојног фонда са почетком у 12 часова са присутнима из МЗ Лалић


Кикинда, 25.01.2018

Кикинда, 25.01.2018

Бач

МЗ Бачко Ново Село, 07.02.2018. године је одржана презентација Развојног фонда са почетком у 10 часова


МЗ Бачко Ново Село, 07.02.2018.

Ковачица

МЗ Црепаја, 06.02.2018. године је одржана презентација Развојног фонда са почетком у 11 часова са присутнима из МЗ Дебељача


МЗ Црепаја, 06.02.2018.
МЗ Црепаја, 06.02.2018.

МЗ Падина, 06.02.2018. године је одржана презентација Развојног фонда са почетком у 13 часова са присутнима из МЗ Самош и МЗ Уздин


МЗ Падина, 06.02.2018.

МЗ Падина, 06.02.2018.

Кањижа

МЗ Трешњевац, 05.02.2018. године је одржана презентација Развојног фонда са почетком у 11 часова са присутнима из МЗ Тотово Село, МЗ Црна Бара и МЗ Ором

МЗ Трешњевац, 05.02.2018.

Кикинда

25.01.2018. одржана је презентација конкурса Развојног фонда у просторијама Регионалне привредне коморе


Кикинда, 25.01.2018

Кикинда, 25.01.2018

Презентације одржане у 2017. години
Зрењанин

13.12.2017. је одржана презентација Развојног фонда у МЗ Клек са почетком у 10 часова.

13.12.2017. је одржана презентација Развојног фонда у MЗ Ботош са почетком у 12 часова.(Зрењанин)

Пландиште

12.12.2017. је одржана презентација Развојног фонда у Пландишту са почетком у 12 часова.

Инђија

08.12.2017. је одржана презентација Развојног фонда у МЗ Нови Сланкамен са почетком у 17 часова.

Врбас

7.12.2017. је одржана презентација Развојног фонда у МЗ Куцура у 15 часова

Мали Иђош

01.12.2017. је одржана презентација Развојног фонда у МЗ Фекетић са почетком у 18 часова.

Рума

30.11.2017. је одржана презентација конкурса Развојног фонда у организацији пољопривредне стручне службе Рума у 18 часова.

Житиште

29.11.2017. је одржана презентација Развојног фонда у МЗ Међа са почетком у 12 часова.

Сечањ

29.11.2017. су одржане презентације Развојног фонда у МЗ Јаша Томић са почетком у 10 часова И МЗ Крајишник са почетком у 14 часова.

Сомбор

24.11.2017. је одржана презентација конкурса Развојног фонда у Стапару.

07.12.2017. је одржана презентација Развојног фонда у просторијама едукативног центра u 12 часова.

Бела Црква

07.11.2017. је одржана презентација конкурса Развојног фонда у Општини Бела Црква

Житиште

06.11.2017. су одржане презентације конкуса Развојног фонда у МЗ Банатско Карађорђево и Српском Итебеју.

Суботица

11.10.2017.је одржана презентација конкурса Развојног фонда намељених правни лицима и предузетницима у просторијама Регионална развојне агенције Панонрег.

Кикинда

11.10.2017. је одржана презентација конкурса Развојног фонда намењених правним лицима и предузетницима у 18 часова у центру за стручно усавршаваље у Кикинди.

Шид

9.11.2017. су одржане презентације конкуса Развојног фонда у МЗ Кукујевци са почетком у 17 часова (присутни из МЗ Бачинци И МЗ Гибарац) и у МЗ Ердевик, са почетком у 18 часова где су били позвани и МЗ Бингула и МЗ Љуба

10.11.2017. су одржане презентације у СО Шид у 14 часова и у МЗ Адашевци у 17 часова ( позване МЗ Батровци, Вашица и Илинци).

Рума
Заказане презентације
Овлашћени проценитељи
Јавни позив за овлашћене проценитеље Изјава овлашћеног проценитеља
Некретнине

Некретнине

30.03.2018. Обjављен је оглас о продаји непокретности број 202-55-5/2018, лицитација ће се одржати 30.04.2018. према Терминском плану лицитације април 2018.године.

Више...