Конкурс за туризам без камате и накнаде                Конкурс за туризам без камате и накнаде                Конкурс за туризам без камате и накнаде                Конкурс за туризам без камате и накнаде                Конкурс за туризам без камате и накнаде               

Актуелно

Обавештења
24.09.2018.

Дана 24.09.2018. године одржана је 60. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 25 кредитна

захтева у укупном износу од 86.848.063,10 рсд.

Правним лицима и предузетницима је одобрено 6 кредита у укупном износу од 39.900.000,00 рсд и то:

- за инвестициона улагања 1 кредит у износу од 1.600.000,00 рсд

- за трајна обртна средства 5 кредита у укупном износу од 38.300.000,00 рсд

Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 19 кредита у укупном износу од 46.948.063,10 рсд и то:

- за куповину пољопривредног земљишта 11 кредита у износу од 34.965.000,00 рсд

- за инвестициона улагања у пољопривреди 2 кредита у износу од 3.460.000,00 рсд

- за набавку нове пољопривредне механизације 3 кредита у износу од 4.723.063,10 рсд

- за развој туризма 1 кредит у износу од 1.400.000,00 рсд

- за краткорочно финансирање обртних средстава 2 кредита у износу од 2.400.000,00 рсд

24.07.2018.

Дана 24.07.2018. године одржана је 59. седница Надзорног одбора на којој је одобрено шест кредитних захтева у укупном износу од 26.328.477,30 рсд.

Правним лицима и предузетницима је одобрено три кредита у укупном износу од 22.300.000,00 рсд и то:

- за инвестициона улагања два кредита у укупном износу од 16.300.000,00 рсд

- за трајна обртна средства кредит у износу од 6.000.000,00 рсд

Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено три кредита у укупном износу од 4.028.477,30 рсд и то:

- за куповину пољопривредног земљишта кредит у износу од 1.300.000,00 рсд

- за инвестициона улагања у пољопривреди кредит у износу од 1.619.000,00 рсд

- за набавку нове механизације кредит у износу од 1.109.477,30 рсд

09.07.2018.

Дана 09.07.2018. године одржана је 58. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 13 кредитних захтева у укупном износу од 137.567.000,00 рсд.

Правним лицима и предузетницима је одобрено 4 кредита у укупном износу од 95.000.000,00 рсд и то:

- за инвестициона улагања 1 кредит у укупном износу од 85.000.000,00 рсд

- за дугорочне кредите за трајна обртна средства 2 кредитa у износу од 8.000.000,00 рсд

- за краткорочно финансирање обртних средстава 1 кредит у износу од 2.000.000,00 рсд

Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 8 кредита у укупном износу од 12.567.000,00 рсд и то:

- за куповину пољопривредног земљишта 3 кредита у укупном износу од 6.226.000,00 рсд

- за инвестициона улагања у пољопривреди 4 кредита у укупном износу од 5.091.000,00 рсд

- за набавку нове механизације 1 кредит у укупном износу од 1.250.000,00 рсд

По конкурсу за краткорочне кредите на име предфинансирања активности у реализацији пројеката суфинансираних од стране ЕУ и билатералних донатора одобрен је 1 кредит у износу од 30.000.000,00 динара.

11.06.2018.

Дана 11.06.2018. године одржана је 57. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 27 кредитна захтева у укупном износу од 107.343.059,00 рсд.

Правним лицима и предузетницима је одобрено 7 кредита у укупном износу од 50.651.000,00 рсд и то:

- за инвестициона улагања 3 кредита у укупном износу од 13.251.000,00 рсд

- за трајна обртна средства 2 кредита у укупном износу од 17.000.000,00 рсд

- за краткорочни кредит за обртна средства у износу од 400.000,00 рсд

- за дугорочни кредит за развој туризма у износу од 20.000.000,00 рсд

Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 20 кредита у укупном износу од 56.692.059,00 рсд и то:

- за куповину пољопривредног земљишта 7 кредита у укупном износу од 16.856.827,00 рсд

- за инвестициона улагања у пољопривреди 9 кредита у укупном износу од 31.665.232,00 рсд

- за набавку нове механизације 3 кредита у укупном износу од 7.270.000,00 рсд

- за дугорочни кредит за развој туризма у износу од 900.000,00 рсд.

10.05.2018.

Дана 10.05.2018. године одржана је 56. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 33 кредитна захтева у укупном износу од 153.722.249,73 рсд.

Правним лицима и предузетницима је одобрено 6 кредита у укупном износу од 64.689.219,35 рсд и то:

- за инвестициона улагања 3 кредита у укупном износу од 26.089.219,35 рсд

- за трајна обртна средства 3 кредита у укупном износу од 38.600.000,00 рсд

Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 27 кредита у укупном износу од 89.033.030,38 рсд и то:

- за куповину пољопривредног земљишта 11 кредита у укупном износу од 35.704.000,00 рсд

- за инвестициона улагања у пољопривреди 10 кредита у укупном износу од 41.826.400,00 рсд

- за набавку нове механизације 4 кредита у укупном износу од 9.702.630,38 рсд

- за обртна средства у пољопривреди 2 кредита у укупном износу од 1.800.000,00 рсд.

30.03.2018.

Дана 30.03.2018. године одржана је 55. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 37 кредитних захтева у укупном износу од 134.539.360,00 рсд.

Правним лицима и предузетницима је одобрено 3 кредита у укупном износу од 63.090.000,00 рсд и то:

- За дугорочне кредите за инвестициона улагања 2 кредита у укупном износу од 13.090.000,00 рсд

- за дугорочне кредите за трајна обртна средства у износу од 50.000.000,00 рсд

Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 34 кредита у укупном износу од 71.449.360,00 рсд и то:

- за куповину пољопривредног земљишта 10 кредита у укупном износу од 30.300.000,00 рсд

- за инвестициона улагања у пољопривреди 8 кредита у укупном износу од 15.830.600,00 рсд

- за набавку нове механизације 12 кредита у укупном износу од 22.518.760,00 рсд

- за краткорочне кредите за обртна средства у пољопривреди 4 кредита у укупном износу од 2.800.000,00 рсд.

27.02.2018.

Дана 27.02.2018. године одржана је 54. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 19 кредитних захтева у укупном износу од 96.329.455,00 рсд.

Правним лицима и предузетницима је одобрено 2 кредита у укупном износу од 53.000.000,00 рсд за дугорочне кредите за трајна обртна средства.

Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 17 кредита у укупном износу од 43.329.455,00 рсд и то:

- за куповину пољопривредног земљишта 9 кредита у укупном износу од 30.232 755,00 рсд

- за инвестициона улагања у пољопривреди 2 кредита у укупном износу од 4.104.000,00 рсд

- за набавку нове механизације 5 кредит у укупном износу од 8.642.700,00 рсд

- за краткорочни кредит за обртна средства у пољопривреди у износу од 350.000,00 рсд.

25.01.2018.

Дана 25.01.2018. године одржана је 53. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 26 кредитних захтева у укупном износу од 73.457.751,84 рсд.

Правним лицима и предузетницима је одобрено 4 кредита у укупном износу од 13.733.920,00 рсд и то:

- за инвестициона улагања 3 кредита у укупном износу од 8.733.920,00 рсд

- за краткорочно финансирање обртних средстава 1 кредит у износу од 5.000.000,00 рсд

Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 21 кредита у укупном износу од 48.675.831,84 рсд и то:

- за куповину пољопривредног земљишта 6 кредита у укупном износу од 18.008.000,00 рсд

- за инвестициона улагања у пољопривреди 3 кредита у укупном износу од 8.566.000,00 рсд

- за набавку нове механизације 12 кредит у укупном износу од 22.101.831,84 рсд

По конкурсу за краткорочне кредите на име предфинансирања активности у реализацији пројеката суфинансираних од стране ЕУ и билатералних донатора одобрен је 1 кредит у износу од 11.048.000,00 динара.

15.12.2017.

Дана 15.12.2017. године одржана је 52. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 12 кредитних захтева у укупном износу од 47.362.230,00 рсд.

Правним лицима и предузетницима је одобренo 3 кредита у укупном износу од 26.600.000,00 рсд за инвестициона улагања.

Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 9 кредита у укупном износу од 20.762.230,00 рсд и то:

- за куповину пољопривредног земљишта 4 кредита у износу од 16.236.000,00 рсд

- за инвестициона улагања у пољопривреди 1 кредит у укупном износу од 855.200,00 рсд

- за набавку нове пољопривредне механизације 4 кредита у укупном износу од 3.671.030,00 рсд

04.12.2017.

Дана 04.12.2017. године одржана је 51. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 25 кредитних захтева у укупном износу од 44.669.758,96 рсд.

Правним лицима и предузетницима је одобрен 2 кредита у укупном износу од 4.200.000,00 рсд.

- за трајна обртна средства у износу од 3.000.000,00 рсд

- за краткорочно финансирање обртних средства у износу од 1.200.000,00 рсд

Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 23 кредита у укупном износу од 40.469.758,96 рсд и то:

- за куповину пољопривредног земљишта 12 кредит у износу од 29.179.200,00 рсд

- за инвестициона улагања у пољопривреди 1 кредита у укупном износу од 499.000,00 рсд

- за набавку нове пољопривредне механизације 9 кредита у укупном износу од 10.091.558,96 рсд

- за краткорочно финансирање у пољопривреди 1 кредит у износу од 700.000,00 рсд

26.10.2017.

Дана 26.10.2017. године одржана је 50. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 14 кредитних захтева у укупном износу од 42.401.917,44 рсд.

Правним лицима и предузетницима је одобрен 1 кредит за инвестициона улагања у износу од 12.800.000,00 рсд.

Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 13 кредита у укупном износу од 29.601.917,44 рсд и то:

- за куповину пољопривредног земљишта 1 кредит у износу од 1.500.000,00 рсд

- за инвестициона улагања у пољопривреди 3 кредита у укупном износу од 4.232.849,44 рсд

- за набавку нове пољопривредне механизације 9 кредита у укупном износу од 23.869.068,00 рсд

28.09.2017.

Дана 28.09.2017. године одржана је 49. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 8 кредитних захтева у укупном износу од 70.149.222,92 рсд.

Правним лицима и предузетницима је одобрено 2 кредита у укупном износу од 22.226.628,00 рсд и то:

- за трајна обртна средства 1 кредит у износу од 20.000.000,00 рсд

- за инвестициона улагања 1 кредит у укупном износу од 2.226.628,00 рсд

Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 5 кредита у укупном износу од 22.930.000,00 рсд и то:

- за куповину пољопривредног земљишта 2 кредита у укупном износу од 11.440.000,00 рсд

- за инвестициона улагања у пољопривреди 2 кредита у укупном износу од 10.890.000,00 рсд

- за обртна средства у пољопривреди 1 кредит у износу од 600.000,00 рсд

По конкурсу за краткорочне кредите на име предфинансирања активности у реализацији пројеката суфинансираних од стране ЕУ и билатералних донатора одобрен је 1 кредит у износу од 24.992.594,92 динара.

23.08.2017.

Дана 23.08.2017. године одржана је 48. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 18 кредитних захтева у укупном износу од 155.963.936,94 рсд.

Правним лицима и предузетницима је одобрено 10 кредита у укупном износу од 120.444.466,00 рсд и то:

- за трајна обртна средства 4 кредита у износу од 46.482.000,00 рсд

- за инвестициона улагања 5 кредита у укупном износу од 71.972.466,00 рсд

- за обртна средства 1 кредит у износи од 1.990.000,00 рсд

Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 7 кредита у укупном износу од 21.342.000,00 рсд и то:

- за куповину пољопривредног земљишта 3 кредита у укупном износу од 15.100.000,00 рсд

- за инвестициона улагања у пољопривреди 3 кредита у укупном износу од 5.442.000,00 рсд

- за обртна средства у пољопривреди 1 кредит у износу од 800.000,00 рсд

По конкурсу за краткорочне кредите на име предфинансирања активности у реализацији пројеката суфинансираних од стране ЕУ и билатералних донатора одобрен је 1 кредит у износу од 14.177.470,94 динара.

26.06.2017.

Дана 26.06.2017. године одржана је 47. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 17 кредитних захтева у укупном износу од 100.204.960,00 рсд.

Правним лицима и предузетницима је одобрено 10 кредита у укупном износу од 86.446.000,00 рсд и то:

- за трајна обртна средства 6 кредитa у износу од 54.700.000,00 рсд

- за инвестициона улагања 3 кредита у укупном износу од 11.746.000,00 рсд

- за обртна средства 1 кредит у износи од 20.000.000,00 рсд

Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 7 кредита у укупном износу од 13.758.960,00 рсд и то:

- за куповину пољопривредног земљишта 2 кредита у укупном износу од 3.077.600,00 рсд

- за инвестициона улагања у пољопривреди 5 кредита у укупном износу од 10.681.360,00 рсд

26.05.2017.

Дана 26.05.2017. године одржана је 46. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 26 кредитних захтева у укупном износу од 255.302.200,00 рсд.

Правним лицима и предузетницима је одобрено 13 кредита у укупном износу од 221.595.000,00 рсд и то:

- за трајна обртна средства 4 кредит у износу од 30.515.000,00 рсд

- за инвестициона улагања 8 кредита у укупном износу од 171.080.000,00 рсд

- за обртна средства 1 кредит у износи од 20.000.000,00 рсд

Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 13 кредита у укупном износу од 33.707.200,00 рсд и то:

- за куповину пољопривредног земљишта 3 кредита у укупном износу од 9.900.000,00 рсд

- за инвестициона улагања у пољопривреди 9 кредита у укупном износу од 23.207.200,00 рсд

- за обртна средства у пољопривреди 1 кредит у износу од 600.000,00 рсд

25.04.2017.

Дана 25.04.2017. године одржана је 45. седница Надзорног одбора на којој је одобрено 18 кредитних захтева у укупном износу од 61.590.000,00 рсд.

Правним лицима и предузетницима је одобрено 7 кредита у укупном износу од 19.354.000,00рсд и то:

- за трајна обртна средства 1 кредит у износу од 620.000,00 рсд

- за инвестициона улагања 5 кредита у укупном износу од 14.734.000,00 рсд

- за обртна средства 1 кредит у износи од 4.000.000,00 рсд

Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 11 кредита у укупном износу од 42.236.000,00 рсд и то:

- за куповину пољопривредног земљишта 5 кредита у укупном износу од 28.644.000,00 рсд

- за инвестициона улагања у пољопривреди 6 кредита у укупном износу од 13.592.000,00 рсд

31.03.2017.

Дана 31.03.2017. године одржана је 44. седница Надзорног одбора на којој је одобрено укупно 23 кредитна захтева у укупном износу од 74.311.544,00 рсд

Правним лицима и предузетницима је одобрено 5 кредита у укупном износу од 27.830.000,00 рсд и то:

- за трајна обртна средства 4 кредита у укупном износу од 24.330.000,00 рсд;

- за инвестициона улагања 1 кредит у износу од 3.500.000,00 рсд

Индивидуалним пољопривредним газдинствима је одобрено 18 кредита у укупном износу од 46.481.544,00 рсд и то:

- за куповину пољопривредног земљишта 4 кредита у укупном износу од 12.900.000,00 рсд;

- за инвестициона улагања у пољопривреди 14 кредита у укупном износу од 33.581.544,00 рсд

Конкурси
O нама

O нама

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад је основан на основу Закона о развојном фонду Аутономне покрајине Војводине и Закона о привредним друштвима, 11.02.2013. у Новом Саду.

Више...
Вести

Вести

Одржане презентације
Врбас

07.06.2018. одржана је презентација конкурса Развојног фонда у малој сали Општине Врбас.


Врбас, 07.06.2018.

Врбас, 07.06.2018.

Вршац

06.06.2018. одржана је презентација конкурса Развојног фонда у Великој сали Градске куће Вршац.


Вршац, 06.06.2018.

Вршац, 06.06.2018.

Бачка Паланка

10.05.2018. одржана је презентација конкурса Развојног фонда у згради Општине Бачка Паланка


Бачка Паланка, 10.05.2018.

Ириг

27.04.2018. одржана је презентација конкурса Развојног фонда у просторија МЗ Ириг

Бечеј

19.04.2018. одржана је презентација конкурса Развојног фонда у згради општине Бечеј у 10 часова.


Бечеј, 19.04.2018.

Бечеј, 19.04.2018.

Сремска Митровица

18.04.2018. U МЗ Раденковић,је одржана презентација Развојног фонда са почетком у 10 часова.


Сремска Митровица, 18.04.2018.

Сремска Митровица, 18.04.2018.

Сремска Митровица, 18.04.2018.

Панчево

17.04.2018. одржана је презентација конкурса Развојног фонда у просторијама Привредне коморе.


Панчево, 17.04.2018.

Панчево, 17.04.2018.

Панчево, 17.04.2018.

Бачка Топола

12.04.2018. одржана је презентација конкурса Развојног фонда у згради општине Бачка Топола у 11 часова.


Бачка Топола, 12.04.2018.

Бачка Топола, 12.04.2018.

Бач

11.04.2018. одржана је презентација конкурса Развојног фонда у згради општине Бач у 10 часова.


Бач, 11.04.2018.

Бач, 11.04.2018.

Бач, 11.04.2018.

Бач, 11.04.2018.

Ада

27.03.2018. одржана је презентација конкурса Развојног фонда у згради општине Ада у 11 часова.


Ада, 27.03.2018.

Житиште

16.03.2018. одржана је презентација конкурса Развојног фонда у Српском Итебеју у просторијама ЗЗ Мркшићеви салаши.

02.02.2018. одржана презентација конкурса Развојног фонда у канцеларији за развој прекограничних области

Апатин

15.03.2018. одржана је презентација конкурса Развојног фонда у згради општине Апатин у 10 часова.


Апатин, 15.03.2018.

Апатин, 15.03.2018.

Апатин, 15.03.2018.

Апатин, 15.03.2018.

Кула

14.03.2018. одржана је презентација конкурса Развојног фонда у Кули у Великој сали општине.


Кула, 14.03.2018.

Кула, 14.03.2018.

Сремска Митровица

13.03.2018. одржана је презентација конкурса Развојног фонда у МЗ Равње у Дому културе у 16 часова.


МЗ Равње, 13.03.2018.

Нови Сад

09.03.2018. одржана је презентација конкурса Развојног фонда у просторијама Привредне коморе Војводине у организацији Дневник - пољопривредник .


Привредна комора Војводине, 09.03.2018.
Привредна комора Војводине, 09.03.2018.

20.02.2018. Развојни фонд је учествовао на трибини посвећеној финансијама и кредитима на којој је представио своје конкурсе.

Вршац

23.02.2018. одржана је презентација конкурса Развојног фонда у МЗ Уљма у 11 часова.


МЗ Уљам, 23.02.2018.
МЗ Уљам, 23.02.2018.

Сечањ

22.02.2018. одржана је презентација конкурса Развојног фонда у МЗ Јарковац у 13 часова.


МЗ Јарковац, 22.02.2018.
МЗ Јарковац, 22.02.2018.

Алибунар

22.02.2018. одржана је презентација конкурса Развојног фонда у МЗ Локве у 11 часова.


МЗ Локве, 22.02.2018.

Нови Бечеј

21.02.2018. одржана је презентација конкурса Развојног фонда у МЗ Бочар у 13 часова.


МЗ Бочар, 21.02.2018.
МЗ Бочар, 21.02.2018.

Панчево

19.02.2018. одржана је презентација конкурса Развојног фонда у МЗ Долово у 13 часова.


МЗ Долово, 19.02.2018.
МЗ Долово, 19.02.2018.

Бачки Петровац

13.02.2018. одржана је презентација конкурса Развојног фонда у Кулпину у просторијама Дома културе.


МЗ Кулпин, 13.02.2018.
МЗ Кулпин, 13.02.2018.

Зрењанин

12.02.2018. одржана је презентација конкурса Развојног фонда у МЗ Арадац у 11 часова и у МЗ Елемир у 13 часова


МЗ Арадац, 12.02.2018.

Бачка Топола

МЗ Бачки Соколац, 08.02.2018. године је одржана презентација Развојног фонда са почетком у 13 часова са присутнима из МЗ Бајша и МЗ Пачир


МЗ Бачки Соколац, 08.02.2018.
МЗ Бачки Соколац, 08.02.2018. МЗ Бачки Соколац, 08.02.2018.

Суботица

МЗ Бајмок, 08.02.2018. године је одржана презентација Развојног фонда са почетком у 11 часова са присутнима из МЗ Таванкут и МЗ Љутово


МЗ Бајмок, 08.02.2018.

МЗ Бајмок, 08.02.2018.

Оџаци

МЗ Бачки Грачац, 07.02.2018. године је одржана презентација Развојног фонда са почетком у 12 часова са присутнима из МЗ Лалић


Кикинда, 25.01.2018

Кикинда, 25.01.2018

Бач

МЗ Бачко Ново Село, 07.02.2018. године је одржана презентација Развојног фонда са почетком у 10 часова


МЗ Бачко Ново Село, 07.02.2018.

Ковачица

МЗ Црепаја, 06.02.2018. године је одржана презентација Развојног фонда са почетком у 11 часова са присутнима из МЗ Дебељача


МЗ Црепаја, 06.02.2018.
МЗ Црепаја, 06.02.2018.

МЗ Падина, 06.02.2018. године је одржана презентација Развојног фонда са почетком у 13 часова са присутнима из МЗ Самош и МЗ Уздин


МЗ Падина, 06.02.2018.

МЗ Падина, 06.02.2018.

Кањижа

МЗ Трешњевац, 05.02.2018. године је одржана презентација Развојног фонда са почетком у 11 часова са присутнима из МЗ Тотово Село, МЗ Црна Бара и МЗ Ором

МЗ Трешњевац, 05.02.2018.

Кикинда

25.01.2018. одржана је презентација конкурса Развојног фонда у просторијама Регионалне привредне коморе


Кикинда, 25.01.2018

Кикинда, 25.01.2018

Презентације одржане у 2017. години
Зрењанин

13.12.2017. је одржана презентација Развојног фонда у МЗ Клек са почетком у 10 часова.

13.12.2017. је одржана презентација Развојног фонда у MЗ Ботош са почетком у 12 часова.(Зрењанин)

Пландиште

12.12.2017. је одржана презентација Развојног фонда у Пландишту са почетком у 12 часова.

Инђија

08.12.2017. је одржана презентација Развојног фонда у МЗ Нови Сланкамен са почетком у 17 часова.

Врбас

7.12.2017. је одржана презентација Развојног фонда у МЗ Куцура у 15 часова

Мали Иђош

01.12.2017. је одржана презентација Развојног фонда у МЗ Фекетић са почетком у 18 часова.

Рума

30.11.2017. је одржана презентација конкурса Развојног фонда у организацији пољопривредне стручне службе Рума у 18 часова.

Житиште

29.11.2017. је одржана презентација Развојног фонда у МЗ Међа са почетком у 12 часова.

Сечањ

29.11.2017. су одржане презентације Развојног фонда у МЗ Јаша Томић са почетком у 10 часова И МЗ Крајишник са почетком у 14 часова.

Сомбор

24.11.2017. је одржана презентација конкурса Развојног фонда у Стапару.

07.12.2017. је одржана презентација Развојног фонда у просторијама едукативног центра u 12 часова.

Бела Црква

07.11.2017. је одржана презентација конкурса Развојног фонда у Општини Бела Црква

Житиште

06.11.2017. су одржане презентације конкуса Развојног фонда у МЗ Банатско Карађорђево и Српском Итебеју.

Суботица

11.10.2017.је одржана презентација конкурса Развојног фонда намељених правни лицима и предузетницима у просторијама Регионална развојне агенције Панонрег.

Кикинда

11.10.2017. је одржана презентација конкурса Развојног фонда намењених правним лицима и предузетницима у 18 часова у центру за стручно усавршаваље у Кикинди.

Шид

9.11.2017. су одржане презентације конкуса Развојног фонда у МЗ Кукујевци са почетком у 17 часова (присутни из МЗ Бачинци И МЗ Гибарац) и у МЗ Ердевик, са почетком у 18 часова где су били позвани и МЗ Бингула и МЗ Љуба

10.11.2017. су одржане презентације у СО Шид у 14 часова и у МЗ Адашевци у 17 часова ( позване МЗ Батровци, Вашица и Илинци).

Рума
Заказане презентације
Овлашћени проценитељи
Јавни позив за овлашћене проценитеље Изјава овлашћеног проценитеља
Некретнине

Некретнине

4.10.2018. Обjављен је оглас о продаји непокретности број 202-60-13/2018, лицитација ће се одржати 29.10.2018. према Терминском плану који ће бити објављен 26.10.2018. године.

Више...