Hrvatski

      
61. Natječaj za dugoročne kredite za investicijska ulaganja
Natječaj za dugoročne kredite za investicijska ulaganja
62. Natječaj za dugoročne kredite za trajna obrtna sredstva
Natječaj za dugoročne kredite za trajna obrtna sredstva
63. Natječaj za kratkoročne kredite za obrtna sredstva
Natječaj za kratkoročne kredite za obrtna sredstva
64. Natječaj za dugoročne kredite za razvoj turizma subvencionisane od Pokrajinskog tajništva za gospodarstvo i turizam
Natječaj za dugoročne kredite za razvoj turizma subvencionisane od Pokrajinskog tajništva za gospodarstvo i turizam
65. Natječaj za dugoročne kredite za poljoprivredu
Natječaj za dugoročne kredite za poljoprivredu
66. Natječaj za dugoročne kredite za kupnju poljoprivrednog zemljišta
Natječaj za dugoročne kredite za kupnju poljoprivrednog zemljišta
67. Natječaj za dugoročne kredite za nabavu nove poljoprivredne mehanizacije
Natječaj za dugoročne kredite za nabavu nove poljoprivredne mehanizacije
68. Natječaj za kratkoročne kredite za obrtna sredstva u poljoprivredi
Natječaj za kratkoročne kredite za obrtna sredstva u poljoprivredi
69. Natječaj za dugoročne kredite za razvoj seoskog turizma subvencionisane od pokrajinskog tajništva za gospodarstvo i turizam
Natječaj za dugoročne kredite za razvoj seoskog turizma subvencionisane od pokrajinskog tajništva za gospodarstvo i turizam
70. Natječaj za dugoročne kredite za investicije u poljoprivredi u okviru IPARD programa
Natječaj za dugoročne kredite za investicije u poljoprivredi u okviru IPARD programa
71. Natječaj za kratkoročne kredite za predfinanciranja realiziranja projekata sufinanciranih od strane europske unije i bilateralnih donatora
Natječaj za kratkoročne kredite za predfinanciranja realiziranja projekata sufinanciranih od strane europske unije i bilateralnih donatora