Slovenský

      
61. Súbeh na pridelenie dlhodobých úverov na investičné vklady
Súbeh na pridelenie dlhodobých úverov na investičné vklady
62. Súbeh na dlhodobé úvery na trvalé obratové prostriedky
Súbeh na dlhodobé úvery na trvalé obratové prostriedky
63. Súbeh na krátkodobé úvery na obratové prostriedky
Súbeh na krátkodobé úvery na obratové prostriedky
64. Súbeh na dlhodobé úvery pre rozvoj cestovného ruchu subvencované Pokrajinským sekretariátom pre rozvoj hospodárstva a ruchu
Súbeh na dlhodobé úvery pre rozvoj cestovného ruchu subvencované Pokrajinským sekretariátom pre rozvoj hospodárstva a ruchu
65. Súbeh nа dlhodobé úvery pre poľnohospodárstvo
Súbeh nа dlhodobé úvery pre poľnohospodárstvo
66. Súbeh nа dlhodobé úvery na kúpu poľnohospodárkej pôdy
Súbeh nа dlhodobé úvery na kúpu poľnohospodárkej pôdy
67. Súbeh na dlhodobé úvery na obstaranie novej poľnohospodárskej mechanizácie
Súbeh na dlhodobé úvery na obstaranie novej poľnohospodárskej mechanizácie
68. Súbeh nа krátkodobé úvery na trvalé obratové prostriedky v poľnohospodárstve
Súbeh nа krátkodobé úvery na trvalé obratové prostriedky v poľnohospodárstve
69. Súbeh na dlhodobé úvery pre rozvoj cestovného ruchu subvencované Pokrajinským sekretariátom pre rozvoj hospodárstva a ruchu
Súbeh na dlhodobé úvery pre rozvoj cestovného ruchu subvencované Pokrajinským sekretariátom pre rozvoj hospodárstva a ruchu
70. Súbeh nа dlhodobé úvery na investície v poľnohospodárstve v rámci IPARD programu
Súbeh nа dlhodobé úvery na investície v poľnohospodárstve v rámci IPARD programu
71. Súbeh pre krátkodobé úvery na predefinovanie uskutočnenia projektov spolufinancovaných európskou úniou a bilaterálnymi darcami
Súbeh pre krátkodobé úvery na predefinovanie uskutočnenia projektov spolufinancovaných európskou úniou a bilaterálnymi darcami