Slovenský

      
51. Súbeh na pridelenie dlhodobých úverov na investičné vklady
Súbeh na pridelenie dlhodobých úverov na investičné vklady
52. Súbeh na dlhodobé úvery na trvalé obratové prostriedky
Súbeh na dlhodobé úvery na trvalé obratové prostriedky
53. Súbeh na krátkodobé úvery na obratové prostriedky
Súbeh na krátkodobé úvery na obratové prostriedky
54. Súbeh na dlhodobé úvery pre rozvoj cestovný ruch
Súbeh na dlhodobé úvery pre rozvoj cestovný ruch
55. Súbeh nа dlhodobé úvery na investície v poľnohospodárstve v rámci IPARD programu
Súbeh nа dlhodobé úvery na investície v poľnohospodárstve v rámci IPARD programu
56. Súbeh nа dlhodobé úvery pre poľnohospodárstvo
Súbeh nа dlhodobé úvery pre poľnohospodárstvo
57. Súbeh nа dlhodobé úvery na kúpu poľnohospodárkej pôdy
Súbeh nа dlhodobé úvery na kúpu poľnohospodárkej pôdy
58. Súbeh nа krátkodobé úvery na trvalé obratové prostriedky v poľnohospodárstve
Súbeh nа krátkodobé úvery na trvalé obratové prostriedky v poľnohospodárstve
59. Súbeh na dlhodobé úvery na obstaranie novej poľnohospodárskej mechanizácie
Súbeh na dlhodobé úvery na obstaranie novej poľnohospodárskej mechanizácie
60. Súbeh pre krátkodobé úvery na predefinovanie uskutočnenia projektov spolufinancovaných EU a bilaterálnymi darcami
Súbeh pre krátkodobé úvery na predefinovanie uskutočnenia projektov spolufinancovaných EU a bilaterálnymi darcami