Правна лица и предузетници

      
61 Конкурс за дугорочне кредите за инвестициона улагања
Конкурс за дугорочне кредите за инвестициона улагања
62 Конкурс за дугорочне кредите за трајна обртна средства
Конкурс за дугорочне кредите за трајна обртна средства
63 Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства
Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства
64 Конкурс за дугорочне кредите за развој туризма субвенционисане од стране Покрајинског секретаријата за привреду и туризам
Конкурс за дугорочне кредите за развој туризма субвенционисане од стране Покрајинског секретаријата за привреду и туризам
70 Конкурс за дугорочне кредите за инвестиције у пољопривреди у оквиру ИПАРД програма
Конкурс за дугорочне кредите за инвестиције у пољопривреди у оквиру ИПАРД програма
72 Конкурс за дугорочне кредите за набавку нове опреме и система за наводњавање из каналске мреже субвенционисане од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Конкурс за дугорочне кредите за набавку нове опреме и система за наводњавање из каналске мреже субвенционисане од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство